Untitled Document
 

   ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม (ท ร.น.๑)


คณะผู้บริหาร

 
นางสาวสุภาวดี  เจียกุลธร
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดอุปน
นายเกียรติศักดิ์  สังข์ด้วง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิ
นางชัยศรี  แสงสึก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหาร
นายทวิช  มีสิทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายปกครองและบริการ

เมนูหลัก
กลับสู่ด้านบน

โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม  134  ถนนท่าเมือง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000
โทรศัพท์ 0-7781-1294      โทรสาร 0-7782-4661     E-mail : admin@uppanan-ranong.ac.th
ที่ปรึกษา : ผอ.สุภาวดี เจียกุลธร      ออกแบบและจัดทำโดย : ทีมงานฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน