Untitled Document
 

   ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม (ท ร.น.๑)

 
 

ประจำปีการศึกษา 2558

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
  อนุบาล 1
32
39
71
1
  อนุบาล 2
41
44
85
1
  ประถมศึกษาปีที่ 1
51
46
97
1
  ประถมศึกษาปีที่ 2
46
51
97
1
  ประถมศึกษาปีที่ 3
62
49
111
1
  ประถมศึกษาปีที่ 4
67
52
119
1
  ประถมศึกษาปีที่ 5
60
62
122
1
  ประถมศึกษาปีที่ 6
66
52
118
1
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
46
29
75
1
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
38
36
74
1
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
32
32
64
1
รวมทั้งสิ้น
541
492
1,033

 

ประจำปีการศึกษา 2556

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
  อนุบาล 1
40
34
74
1
  อนุบาล 2
40
47
87
1
  ประถมศึกษาปีที่ 1
68
48
116
1
  ประถมศึกษาปีที่ 2
101
72
173
1
  ประถมศึกษาปีที่ 3
94
86
180
1
  ประถมศึกษาปีที่ 4
96
68
164
1
  ประถมศึกษาปีที่ 5
70
67
137
1
  ประถมศึกษาปีที่ 6
74
65
139
1
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
69
44
113
1
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
84
56
140
1
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
53
44
97
1
รวมทั้งสิ้น
709
550
1,259
เฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่รวมปฐมวัย

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

 

ประจำปีการศึกษา 2554

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
  อนุบาล 1
68
57
125
1
  อนุบาล 2
53
52
105
1
  ประถมศึกษาปีที่ 1
87
51
123
1
  ประถมศึกษาปีที่ 2
73
64
123
1
  ประถมศึกษาปีที่ 3
71
68
105
1
  ประถมศึกษาปีที่ 4
93
79
106
1
  ประถมศึกษาปีที่ 5
111
85
144
1
  ประถมศึกษาปีที่ 6
97
79
147
1
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
111
53
93
1
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
91
57
123
1
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
74
41
75
1
รวมทั้งสิ้น
929
686
1,039
เฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่รวมปฐมวัย

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554

 

ประจำปีการศึกษา 2553

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
  อนุบาล 1
68
57
125
1
  อนุบาล 2
53
52
105
1
  ประถมศึกษาปีที่ 1
87
51
125
1
  ประถมศึกษาปีที่ 2
73
64
105
1
  ประถมศึกษาปีที่ 3
71
68
109
1
  ประถมศึกษาปีที่ 4
93
79
147
1
  ประถมศึกษาปีที่ 5
111
85
154
1
  ประถมศึกษาปีที่ 6
97
79
150
1
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
111
53
121
1
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
91
57
97
1
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
74
41
83
1
รวมทั้งสิ้น
929
686
1,091
เฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่รวมปฐมวัย

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553

 

ประจำปีการศึกษา 2552

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
  อนุบาล 1
68
57
125
1
  อนุบาล 2
53
52
105
1
  ประถมศึกษาปีที่ 1
87
51
108
1
  ประถมศึกษาปีที่ 2
73
64
103
1
  ประถมศึกษาปีที่ 3
71
68
145
1
  ประถมศึกษาปีที่ 4
93
79
157
1
  ประถมศึกษาปีที่ 5
111
85
148
1
  ประถมศึกษาปีที่ 6
97
79
161
1
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
111
53
96
1
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
91
57
98
1
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
74
41
89
1
รวมทั้งสิ้น
929
686
1,105
เฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่รวมปฐมวัย

                                                                ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2552


 

 

 

เมนูหลัก

โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม  134  ถนนท่าเมือง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000
โทรศัพท์ 0-7781-1294      โทรสาร 0-7782-4661     E-mail : admin@uppanan-ranong.ac.th
ที่ปรึกษา : ผอ.สุภาวดี เจียกุลธร      ออกแบบและจัดทำโดย : ทีมงานฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน